אוח מדברי

Eurasian Eagle-owl

כ1

Other cameras

land marks