פצחן שותה בתחנה לחקר ציפורי ירושלים
צילום ציפורים מהמסתור בתחנה לחקר ציפורי ירושלים
באישון לילה
תחמסים... לא מפסיקים להפתיע!
חמריה חלודת-זנב ניצבת על קרקע המדבר
חישוף נחלים בצפון הנגב והשפעתו על חברת העופות