שלדג לבן-חזה נוסק אל על
חוויות מהתחנה לחקר ציפורי ירושלים
land marks