חיוויאי הנחשים ניצב על גזע עץ יבש
כל הרגעים הגדולים!
גוזל ינשופים מאושפז בבית החולים לחיות בר
דף הנחיות לאנשים אכפתיים.
מיינות צועדות יחדיו
סיכום ספירת ציפורי הבר בגינות ובחצרות - 2017
הגדולים ביותר
נתונים ומפות מפרויקט "פורשים כנף"
נשר מקראי דואה מעל הכרמל
חוות טורבינות בגולן מאיימת על עתידם של הנשרים...