חיוויאי נוסק עם נחש בפיו
גוזלי עקבים עיטיים בקן
טייס בחסד
טייס בחסד
תנשמת לבנה בלילה אפל במיוחד
1