סיכום עונת טיבוע אביב 2019 באילת

כולם יודעים שאילת חשובה לעופות הנודדים. המיקום על הגשר יבשתי בין שלוש יבשות, בקצה מדבר הסהרה ומאות מיליוני העופות שחוצים כאן את השמיים הפכו את אילת לאתר בעל חשיבות גבוהה. 

כדי לשמור על כול זה, אנחנו צריכים להבין איך זה עובד. אילו מיני עופות עוברים כאן? מתי בשנה? וכשהם כבר מגיעים, מה מצבם הפיזי? עד כמה אילת באמת חשובה עבורם ומה מסביר את ההבדלים הניכרים בדפוסי הנדידה משנה לשנה? אם נבין את הנדידה, נוכל גם לשמור עליה. 

העניין הוא שנדידת העופות מורכבת מאוד. יש שנים בהן אילת מוצפת במיליוני עופות ויש שנים עם הרבה פחות. יש שנים בהן תחילת הנדידה, בפברואר ובמרץ עמוסה ודווקא באפריל ובמאי יש פחות, ויש שנים שהפוך. בשנים מסוימות מינים מסוימים נפוצים, ובשנים אחרות נדירים או נעדרים לגמרי.

 

סבכי רונן - זכר    צילום: נועם וייס

 

כדי לנסות להבין יותר, אנו מבצעים ניטור ארוך טווח ומחקר. הניטור לטווח ארוך, שמתקיים בפארק הצפרות באילת כולל תצפית יומית וטיבוע עופות שנערך כבר כ- 30 שנה ברציפות. הטיבוע מאפשר לנו לתעד את מצבן הפיזי של הציפורים (רמת שומן ומשקל), לבחון את הרכב הגילאים וכמובן לדגום ולהשוות את הרכב מיני העופות הנודדים. מאז שנת 2014, מאמץ לכידת העופות הוא קבוע ודקדקני כדי שנוכל להשוות באופן יעיל בין נתוני השנים השונות. כבכול שנה, גם השנה ביצענו טיבוע בכול יום בין ה- 15.2 ל -15.5. ארבע שעות מאור ראשון, מספר רשתות קבוע (240 מטר), ומלכודת הלגולנד (סוג של מבוך) אחת שהייתה פעילה לאורך כל העונה. הטיבוע נעשה ללא שימוש בהקלטות למשיכת עופות. מאמץ קבוע זה מתקיים באילת בכול אביב וסתיו. בנוסף התבצע טיבוע סנוניות בלינה, לכידת דורסים במטעי התמרים הסמוכים ומספר לכידות חופמאים בבריכות המלח של פארק הצפרות. ניטור זה הוא שיתוף פעולה בין מרכז הצפרות אילת ומרכז הטיבוע הישראלי של החברה להגנת הטבע. 

 

פארק הצפרות באילת מנוהל על ידי תאגיד התיירות של אילת, בשיתוף עם החברה להגנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל, רשות הטבע והגנים, המועצה האזורית חבל אילות, עיריית אילת ומשרד התיירות באמצעות חמ"ת. הנתונים משמשים למחקר שנערך באוניברסיטאות השונות וכבכול שנה, מרכז הצפרות אילת מתכבד להציג את סיכום עונת טיבוע האביב.

 

תוצאות כלליות - מספר לכידות ומספר מינים

 

במהלך אביב 2019 נלכדו בתחנת הטיבוע באביב 5,374 עופות (לעומת ממוצע של 7,198, טווח 4,734 - 9,620, ראו גרף 1) מ-77 מינים שונים, מתוכם 1,099 לכידות חוזרות. 

אביב 2019 התאפיין במספר נודדים נמוך מהממוצע (רק ב- 2016 נלכדו פחות ציפורים), אך במצב פיזי (שומן) מצוין וריבוי יחסי של עופות צעירים: 74% מכלל העופות שהצלחנו לפענח את גילם בקעו באביב/קיץ 2018). נתונים אלו כנראה מצביעים על מצב גופני טוב יחסית של חלק מהעופות הנודדים, שהרשו לעצמם לוותר על אילת כתחנת עצירה בזכות מצב פיזי טוב. יתכן ומגמה זו קשורה לזמינות מזון טובה בחורף ולקראת האביב באפריקה או למדבר הירוק שקיבל גשם רב השנה, בעיקר בחצי האי ערב.

 

 

גם מספר המינים באביב 2019 (77) היה נמוך מהממוצע של השנים האחרונות (88.2), כאשר רק בשנת 2016 מספר המינים היה נמוך יותר (גרף מספר 2).


עשרת המינים העיקריים שנלכדו השנה הם:

סבכי שחור-כיפה (1,813), סבכי טוחנים (810), קנית קטנה (629), בולבול ממושקף (326), עלווית חורף (274), שיחנית קטנה (171), עלווית לבנת-בטן (159), דרור ספרדי (121), חרגולן זמירי (84) וקנית פסים (83). שנת 2019 הייתה עם מספרים מועטים יחסית של סבכי טוחנים (810 לעומת הממוצע - 1,323) ושיחנית קטנה (171 לעומת הממוצע - 307). 

 

סבכי טוחנים - פארק הצפרות אילת. אביב 2019   צילום: נועם וייס


העונה נלכד המספר המועט ביותר של מינים אלה בחמש השנים האחרונות והם משקפים היטב את המגמה הכללית של העופות הנודדים השנה. סבכי שחור-כיפה נלכד בכמות שהיא מעט מעל הממוצע (1,813 לעומת 1,623). גם מספר הלכידות של המינים קנית קטנה (629 לעומת 456), חטפית לבנת-עורף (40 לעומת 10) וזמיר ירדן (74 לעומת 36) היה מהגבוהים ביותר בשנים האחרונות. 

גם המלכישליו הגיע במספרים גבוהים מהרגיל (8 לעומת 3 בממוצע).

 

 

 

תזמון הנדידה

ניתן להבחין בשני גלי נדידה עיקריים במהלך אביב 2019. הראשון מסוף מרץ עד תחילת אפריל אשר התאפיין במינים: סבכי טוחנים, קנית קטנה וסבכי שחור-כיפה. השני מאמצע עד סוף אפריל שהתאפיין במינים: סבכי שחור-כיפה, קנית קטנה ושיחנית קטנה.

באמצע מרץ לא היה גל נדידה משמעותי, אך מספר המינים היה מהגבוהים לעונה.

 

 

בחינת נתוני תזמון הנדידה בהשוואה בין השנים מגלה הבדלים ניכרים בין השנים השונות. ב- 2019 הלכידה התמקדה בשני שיאים נפרדים, בסוף מרץ ובסוף אפריל, והלכידה במאי הייתה מועטה מאוד (587). גם ב- 2016 נלכדו במאי מעט עופות (615) אך השיא היה במרץ ולא באפריל. 

בשנים אחרות כגון 2014 ו- 2018 כמות הציפורים שנלכדו במהלך חודש מאי הייתה גבוהה מאוד (מעל 1,000 בחצי החודש הראשון), אך עדיין שנים אלו היו שונות זו מזו מאוד: ב- 2014 שיא הלכידה התרחש במרץ בעוד שב-2018 השיא נרשם באפריל. נראה כי בכול שנה הנדידה מתנהגת שונה וכי אין דפוס מסוים או מספר דפוסים המתחלפים ביניהם בשנים שונות (גרף 11). 

זוהי אחת המשימות החשובות שלנו בשנים הבאות - לנסות להבין האם הנדידה מתנהגת באופן שונה או שדפוסי הנחיתה באילת הם דווקא אלה שמשתנים, ומה הגורמים המכתיבים זאת? אנחנו מודים שכרגע, אין לנו אפילו השערות משמעותיות.

 
 

הקשר בין המצב הגופני של הנודדים לבין מספר הלכידות

למרות שמספר העופות שנלכדו בטיבוע היה מועט יחסית השנה, מצבן הפיזי של הציפורים שנלכדו היה טוב יחסית (הן משקל העופות והן רמת השומן שתועדה אצלם). ממצא זה תואם את המוכר לנו משנים קודמות: מחקר אשר נעשה על נתוני השנים 2014 עד 2018, על ידי קטיה סמנצ'קו (אז תלמידת תיכון מבית הספר מעלה שחרות) מצא קשר סטטיסטי הפוך מובהק בין מצבם הפיזי של העופות לבין מספר הלכידות במהלך הטיבוע באביב.

בשנים שבהן מצבם הפיזי של העופות טוב הם נלכדים באילת במספרים נמוכים ואילו בשנים בהן מצבם הפיזי ירוד הם נלכדים במספרים גבוהים. ברוב השנים ניתן לראות עופות רבים אשר מגיעים לאילת תשושים לאחר חציית מדבר הסהרה, חלקם כנראה עם מסת שריר נמוכה או עם מערכת עיכול חסרה וללא שומן כלל. 

השנה כמעט שלא נתקלנו בעופות במצב זה, ולרוב העופות שטיבענו היה שומן. 

 

קנית קטנה - פארק הצפרות אילת

צילום: נועם וייס


אצל סבכי הטוחנים למשל, מספר הלכידות השנה היה הנמוך ביותר בחמשת השנים אחרונות, אך מדד השומן הממוצע שלהם היה דווקא הגבוה ביותר בשנים אלו (2.6 לעומת ממוצע רב שנתי של 1.67. בשנת 2015 ממוצע השומן של סבכי הטוחנים היה 0.82). תמונה דומה מתקבלת מבחינת הנתונים של סבכי שחור-כיפה (ממוצע 2019 2.46, ממוצע רב שנתי 1.78), סבכי קוצים (ממוצע 2019 3.05, ממוצע רב שנתי 1.95) וסבכי אפור (ממוצע 2019 2.29, ממוצע רב שנתי 1.45). מצב זהה נרשם גם אצל שלושת מיני הקניות הנפוצות. ראו גרפים 12 ו-13.

 
 

קטיה מצאה במחקרה גם תמיכה להשערה שבשנים גשומות (כמו השנה), שבהן יורד גשם מדרום למדבר סהרה בח'רטום ובאבו עבייד (סודן), ולעופות יש כנראה שפע של מזון לאורך הדרך, הן מגיעות לאילת במספרים קטנים ובמצב גופני (שומן ומשקל) טובים. 

ייתכן  ובשל כמות המזון הגבוהה הזמינה לעופות לפני החצייה של מדבר סהרה, מצבם הפיזי מאפשר להם לחצות את הסהרה ולחלוף על פני אילת כשהם עדיין מצוידים בשומן, מבלי לעצור בה, ולאכול צפונה יותר בנקודה אחרת. בשנים שחונות, אנו משערים שהעופות הנודדים נאלצים להשתמש באילת כעוגן מרכזי בנדידתם, כנראה לאחר אלפי קילומטרים ללא מזון זמין. בשנים אלו תפקידה של אילת, ונקודות העצירה בה ובסביבתה, הופך כנראה מכריע בהצלחת נדידתם צפונה.

 

זמיר מנומר - אביב 2019   צילום: נועם וייס

 

הרכב גיל אוכלוסיות הנודדים

הרכב גיל אוכלוסיית הנודדים, כלומר היחס בין מספר העופות הבוגרים למספר העופות הצעירים שנלכדו בטיבועי אביב, הוא מדד נוסף שמאפשר לבדוק את שרידות האוכלוסייה הכללית, בין השאר אל מול אתגרי הנדידה. הגרפים המוצגים (14 ו-15) מתארים את יחס בוגרים - צעירים של כלל העופות הנודדים שנלכדו. מצאנו לנכון להשתמש במדד קצת לא שיגרתי זה, הכולל את כלל המינים הנודדים, כדי לנסות ולקבל נתון כוללני יותר ולא של מין או קבוצת מינים נפרדת. 

מדד זה הראה באביב 2019 שלושה צעירים על כול בוגר אחד, לעומת כמעט שוויון בין מספר הבוגרים והצעירים בשנים 2017 ו-2018. מדד זה יכול להעיד על שרידות גבוהה של צעירים בחורף 2018 - 2019, על חציית מדבר מאתגרת פחות באביב 2019 או אולי אף על שנת 2018 כשנת רבייה מוצלחת באירופה ואסיה. למרות הגורמים המסבירים המגוונים להבדלים אלו, יש בהם נדבך נוסף התומך בטענתנו כי מצבן הפיזי שהתבטא בשומן, ושרידותן הגבוהה בחורף האפריקאי ובחציית מדבר הסהרה באביב האחרון הן הסבר טוב לכמות העופות הנמוכה שנלכדה השנה באילת. סביר מאוד שכמות העופות שנדדו מאפריקה לאירופה בנתיב שלנו הייתה גבוהה וסביר כי הם פשוט דילגו מעלינו.

 

 

סיכום ומסקנות

אביב 2019 התאפיין אם כן במספר לכידות מועט, המייצג כנראה נחיתה מועטה של נודדים באילת. אפשרות נוספת היא כי לכידות נמוכות מייצגות ירידה בגדלי אוכלוסיות העופות הנודדים. יש להמשיך ולקיים ניטור ארוך טווח על מנת לבחון מגמות כאלה. 

רמות השומן הגבוהות ושיעורם הגבוה של העופות הצעירים, מצביעים על מצב פיזי טוב שלהם, שיכול להסביר את נחיתתם הדלה יחסית באילת. הסברים למצבם הטוב ניתן למצוא בחורף הגשום במדבריות ערב השנה, שהביאו לשם את נחילי הארבה הגדולים מאפריקה, וכנראה גם את העופות הנודדים. לא בדקנו נתונים אקלימיים באפריקה. שוב אנו סבורים, כי שנה בה מועטים העופות הנודדים הפוקדים את אילת היא שנה טובה לעופות ודווקא השנים בהן אילת מוצפת בהם, הן כנראה שנים מאתגרות יותר עבורם. נמשיך לעמוד על המשמר ולטפח ולשפר את נקודות העצירה של העופות הנודדים באזורינו, בצפייה לשנים הקשות יותר עבורם, שבלי ספק יגיעו.

 

יש עוד המון מה ללמוד ולחקור. אנו עדיין צריכים להסביר את התמעטות העופות הנודדים באילת משנות ה- 80 וה- 90. האם הירידה במספרם קשורה לשינויי אקלים גלובליים שהפכו את המדבר מדרום לנו לפשוט יותר לחצייה? או את אפריקה כמקום שמקיים ביתר קלות את הנודדים בחורף ולקראת נדידתם? מה ההסבר לגלי הנדידה באילת? האם רק מצבם הפיזי של העופות מכתיב עצירה באילת? או שאולי מזג האוויר כאן, כיוון ועוצמת הרוח או משתנים אחרים, גורמים לציפור להחליט לקחת אצלנו הפסקת התרעננות והצטיידות. 

מדוע יש הבדלים כה גדולים בין חודשי הנדידה של האביב בכל שנה? מדוע בשנת 2018 חודש מאי, המייצג בעיקר את נדידתם של העופות הנודדים לטווחים ארוכים, היה עמוס נודדים לעומת 2019 שבה חודש מאי היה שקט מאוד? האם הציפורים שלא עוצרות כאן חולפות מעל אילת או משתמשות בנתיב אחר?

אנו ידועים עדיין מעט מאוד, אבל בכל שנה לומדים עוד קצת. הנתונים כולם אצלנו ומחכים לחוקר שירים את הכפפה ויחפש תשובות לשאלות החשובות האלו, שבסופו של דבר יסייעו לנו לשמור על נתיב הנדידה הבין יבשתי הכול כך חשוב שלנו.

 

זמיר הירדן - פארק הצפרות אילת - אביב 2019   צילום: נועם וייס

 

תודות

מרכז הצפרות אילת ותחנת הטיבוע פועלים הודות למתנדבים רבים מהארץ ומחו"ל, והשנה הם עזרו לנו המון. מעבר לטיבוע ולאירועים הרגילים המתרחשים בפארק בכל אביב, השנה אירחנו את כנס מרכזי הצפרות העולמי, כך שעזרתם הייתה חשובה לנו במיוחד. 

אז תודה עצומה לרובין מארס (גרמניה) שלא רק היה צפר מעולה, אלא גם מדריך מצויין. תודה לרעי סגלי שעבד איתנו במשך ארבעה חודשים וידע לעשות הכול. תודה לליאור בורנשטיין הש"ש שלנו שניצחה על חבורת המתנדבים, תודה למולי בראון (אנגליה), הנס אנדרסון (שוודיה) ולאנטון בלאנץ' (שוודיה) שהיו צוות הטיבוע שלנו. תודה גם למאט פרייר (אנגליה) ולפרנק מופאט (אנגליה) שתרמו לנו המון מהידע שלהם. תודה רבה גם לכל הש"שינים והמורות החיילות של החברה להגנת הטבע שעזרו בכנס (מיה, אורי, נעם גבעון, נעם אליאש, אבישג, אחינועם, גיא, נטע, שהם, לילך, עינב וניקול) וכמובן גם לכל המתנדבים שהצטרפו במהלך העונה לטיבועים. 

תודה למרכז הטיבוע הישראלי על תמיכתו במהלך העונה ולאחריה וליואב פרלמן ואלי חביב שעברו ותיקנו דו"ח זה.

 

צוות מרכז הצפרות אילת - אביב 2019   צילום: אנטון בלאנש

 


 

טבלת מיני העופות שנלכדו באילת בעונות האביב 2014 - 2019.

בטבלה זו לא מוצגות לכידות חוזרות.

 

מין

שם מדעי

2019

2018

2017

2016

2015

2014

סך הכל

טבלן גמדי

Tachybaptus ruficollis

 

 

 

 

1

 

1

סולה לבנת-בטן

Sula Leucogaster

 

 

1

 

 

 

1

אנפית גמדית

Ixobrychus minutus

11

8

4

5

 

3

31

אנפית בקר

Bubulcus ibis

 

 

 

 

1

 

1

לבנית קטנה

Egretta garzetta

 

1

1

 

 

 

2

לבנית ים סוף

Egretta gularis

 

 

 

 

1

 

1

אנפה ארגמנית

Ardea purpurea

 

 

 

 

1

 

1

אנפית סוף

Ardeola ralloides

 

 

 

 

4

 

4

אנפת לילה

Nycricorax nycticorax

1

1

1

 

1

 

4

חסידה לבנה

Ciconia ciconia

 

 

 

 

1

 

1

איית צרעים

Pernis apivorus

 

 

 

 

3

 

3

זרון סוף

Circus aeroginosus

1

 

 

 

1

 

2

עקב חורף

Buteo buteo

12

32

9

8

92

12

165

נץ קצר-אצבעות

Accipiter Brevipes

19

38

19

5

102

12

195

נץ מצוי

Accipiter Nisus

 

8

 

6

11

10

35

בז מצוי

Falco tinnunculus

2

1

 

 

1

 

4

שליו נודד

Coturnix coturnix

1

1

 

1

 

4

7

קורא מדברי

Ammoperdix heyi

 

 

 

 

2

2

4

   רלית המים

Rallus aquaticus

2

1

 

 

 

 

3

מלכישליו

Crex crex

8

1

2

2

2

3

18

ברודית קטנה

Porzana parva

3

4

3

1

 

 

11

ברודית גדולה

Porzana porzana

1

 

 

 

 

1

2

ברודית גמדית

Porzana pusilla

 

 

1

 

 

 

1

סופית

Gallinula chloropus

3

1

2

 

 

 

6

כרוון מצוי

Burhinus oedicnemus

 

 

 

 

1

 

1

חופמי אלכסנדרי

Charadrius alexandrinus

 

 

 

 

1

 

1

חופמי גדות

Chatadrius dubius

 

 

 

 

1

 

1

חופמי צווארון

Charadrius hiaticula

1

 

1

 

2

 

4

חופמי חוף

Charadrius leschenaultii

 

 

 

 

1

 

1

סיקסק

Vanellus spinosus

 

 

4

 

 

 

4

חופית אלפינית

Calidris alpina

 

 

 

 

1

 

1

חופית מגלית

Calidris feruginea

 

 

 

 

3

 

3

חופית קטנה

Calidris minuta

10

17

34

 

22

 

83

ארנריה אדמונית

Arenaria interpress

 

 

 

 

1

 

1

ביצנית מנומרת

Tringa glareola

1

 

2

 

 

 

3

ביצנית ירוקת-רגל

Tringa nebularia

 

 

 

 

1

 

1

ביצנית עדינה

Ttringa stagnatilis

 

1

 

 

 

 

1

ביצנית לבנת-בטן

Actitis hypoleuca

 

 

 

 

1

 

1

שחיינית צרת-מקור

Phalaropus lobatus

 

1

1

 

3

 

5

לוחם

Philomachus pugnax

 

1

1

 

17

 

19

שחף כספי

Larus cachinans

 

 

 

 

1

 

1

שחף צר-מקור

Chroicocephalus genei

 

 

2

 

34

2

38

שחף אגמים

Chroicocephalus  ridibundus

 

 

 

 

9

 

9

שחף לבן-עין

Larus leucophthalmus

1

 

 

 

 

 

1

שחפית גמדית

Sterna albifrons

 

4

13

 

19

 

36

שחפית ים

Sterna hirundo

 

2

5

 

92

 

99

שחפית עבת-מקור

Gelochelidon nilotica

 

 

 

 

2

 

2

מירומית לבנת-כנף

Chlidunias leucopterus

 

 

 

 

1

 

1

תור צווארון

Streptopelia decaocto

41

25

19

40

14

48

187

צוצלת

Streptopelia senegalensis

31

33

35

33

41

50

223

תור מצוי

Streptopelia turtur

1

1

 

1

 

3

6

תורית זנבנית

Oena capensis

1

2

2

3

1

4

13

ינשוף עצים

Asio otus

 

 

 

 

1

2

3

שעיר מצוי

Otus scops

 

1

2

 

1

6

10

תחמס אירופי

Caprimulgus europaeus

 

 

 

 

 

1

1

סיס חומות

Apus apus

 

1

8

 

 

 

9

סיס הרים

Apus melba

 

 

1

 

 

 

1

סיס חוורוור

Apus pallidus

 

2

 

 

 

 

2

דוכיפת

Upupa epops

3

7

5

4

2

5

26

שלדג גמדי

Alcedo Atthis

2

4

 

1

1

 

8

שלדג לבן חזה

Halcyon smyrnensis

 

 

 

 

 

1

1

פרפור עקוד

Ceryle rudis

 

 

 

 

1

 

1

שרקרק מצוי

Merops apiaster

1

16

9

8

10

 

44

שרקרק גמדי

Merops orientalis

1

 

8

2

4

2

17

שרקרק ירוק

Merops persicus

 

 

3

 

2

 

5

דררה מצויה

Psittacula krameri

1

2

4

 

3

 

10

סבראש

Jynx torquilla

16

5

17

14

12

16

80

עפרוני מצויץ

Galerida cristata

 

 

 

 

1

 

1

עפרונן קצר-אצבעות

Calandella brachydactyla

 

 

 

 

1

 

1

כוכית גדות

Riparia riparia

1

32

265

79

264

41

682

סנונית מדבר

Ptyonoprogne fuligula

 

 

14

1

9

 

24

סנונית מערות

Cecropis daurica

 

27

85

9

167

223

511

סנונית רפתות

Hirunde rustica

32

244

1,115

147

845

443

2,826

טסית הבתים

Delichon urbica

 

3

211

1

164

1

380

פיפיון צהוב

Anthus campestris

 

1

 

 

 

 

1

פיפיון אדום-גרון

Anthus cervinus

 

 

1

 

4

 

5

פיפיון עצים

Anthus trivialis

7

8

10

7

11

13

56

נחליאלי לבן

Motacilla alba

 

1

 

 

3

 

4

נחליאלי זנבתן

Motacilla cinerea

 

2

 

 

 

 

2

נחליאלי לימוני

Motacilla citreola

 

1

 

 

1

 

2

נחליאלי צהוב

Motacilla flava

 

2

1

2

 

 

5

בולבול

Pycnonotus xanthopygos

88

78

51

80

58

106

461

אדום חזה

Erithacus rubecola

 

 

1

1

 

3

5

זמיר מנומר

Luscinia luscinia

33

21

21

8

38

20

141

זמיר ירדן

Luscinia megarhynchos

45

12

30

34

15

16

152

כחול חזה

Luscinia svicica

31

25

29

19

51

47

202

חמריה חלודת-זנב

Cercotrichas galactotes

33

18

10

17

22

9

109

חמריה שחורה

Cercotrichas podobe

1

 

1

 

 

1

3

חכלילית עצים

Phoenicurus phoenicurus

6

12

23

6

16

5

68

שחור זנב

Cercomela melanura

 

 

1

 

 

 

1

סלעית קיץ

Oenanthe hispanica

 

2

 

 

1

 

3

סלעית ערבות

Oenanthe isabellina

 

 

 

 

1

 

1

סלעית אירופית

Oenanthe oenanthe

1

1

 

 

3

 

5

דוחל מזרחי

Saxicola maura

 

 

 

 

2

1

3

דוחל חום-גרון

Saxicola rubetra

 

 

1

 

 

 

1

דוחל שחור-גרון

Saxicola rubicola

 

 

 

 

 

1

1

שחרור

Turdus merula

 

 

 

1

 

1

2

קיכלי רונן

Turdus philomelos

3

 

3

 

3

8

17

סבכי שחור-כיפה

Sylvia atricapilla

1,624

1,692

1,505

968

1,910

1,089

8,788

סבכי אפור

Sylvia borin

48

121

42

57

25

263

556

סבכי רונן

Sylvia cantilans

4

 

11

2

1

2

20

סבכי קוצים

Sylvia communis

55

82

77

74

128

82

498

סבכי חורש

Sylvia crassirostris

17

25

69

19

71

27

228

סבכי טוחנים

Sylvia curruca

676

1,139

1326

798

1,488

784

6,211

סבכי שחור-ראש

Sylvia melanocephala

20

23

26

7

29

43

148

סבכי קפריסאי

Sylvia melanothorax

 

3

 

 

 

 

3

סבכי אשלים

Sylvia mystacea

 

2

 

 

 

1

3

סבכי ניצי

Sylvia nisoria

10

44

8

37

5

27

131

סבכי שחור-גרון

Sylvia rueppelli

12

7

18

10

8

32

87

פשוש

Prinia gracilis

11

18

6

7

9

24

75

קנית אורז

Acrocephalus Agricola

 

 

 

1

 

 

1

קנית אירופית

Acrocephalus Arundinaceus

17

10

14

14

7

5

67

קנית בצרה

Acrocephalus griseldis

 

1

 

 

 

 

1

קנית ביצות

Acrocephalus Palustris

 

 

1

1

1

1

4

קנית פסים

Acrocephalus Schoenabaenus

63

63

164

37

107

85

519

קנית קטנה

Acrocephalus Scirpaceus

468

312

548

312

220

185

2,045

חרגולן נחלים

Locustella fluviatilis

1

 

2

 

 

2

5

חרגולן זמירי

Locustella luscinioides

68

42

95

28

37

36

306

צטיה

Cettia cetti

3

 

 

 

 

 

3

שיחנית צהובת-בטן

Hippolais icterina

 

1

 

 

 

 

1

שיחנית גדולה

Iduna languida

 

2

 

 

 

 

2

שיחנית זית

Hippolais olivetorum

 

20

5

2

3

3

33

שיחנית קטנה

Iduna pallida

165

519

335

209

273

159

1,660

עלוית חורף

Phylloscopus collybita

201

417

521

143

413

224

1,919

עלוית לבנת-בטן

Phylloscopus orientalis

140

91

451

143

154

122

1,101

עלוית ירוקה

Phylloscopus sibilatrix

8

3

5

10

4

2

32

עלוית אפורה

Phylloscopus trochilus

2

18

28

15

16

6

85

חטפית אפורה

Muscicapa striata

3

17

4

5

11

10

50

חטפית לבנת-עורף

Ficedula albicollis

37

1

2

10

5

3

58

חטפית שחורת-עורף

Ficedula hypoleuca

8

1

1

1

2

1

14

חטפית גמדית

Ficedula parva

 

 

 

 

1

 

1

חטפית טורקית

Ficedula semitorquata

1

 

1

2

 

 

4

רמית

Remiz pendulinus

3

3

4

2

3

18

33

חנקן אדום-גב

Lanius collurio

 

2

 

1

4

 

7

חנקן נובי

Lanius nubicus

12

35

26

35

78

22

208

חנקן אדום-ראש

Lanius senator

 

1

2

 

3

2

8

צופית

Nectarinia osea

7

5

2

1

3

6

24

זנבן ערבי

Turdoides squamiceps

1

 

 

2

1

6

10

טריסטרמית ים המלח

Onychognathus trisramii

1

5

 

 

 

2

8

זרזיר ארבה

Sturnus roseus

 

 

 

1

 

 

1

זהבן מחלל

Oriolus oriolus

2

3

1

 

3

25

34

דרור הבית

Passer domesticus

13

88

92

19

132

385

729

דרור ספרדי

Passer hispaniolensis

100

263

112

242

316

825

1,858

דרור הירדן

Passer moabiticus

1

 

1

4

13

6

25

פרוש מצוי

Fringilla coelebs

 

 

2

 

1

 

3

פצחן

Coccothraustes coccothraustes

 

 

 

 

3

 

3

גיבתון אדום-מקור

Emberiza caesia

1

4

3

3

7

2

20

גיבתון גנים

Emberiza hortulana

 

6

1

5

4

1

17

גיבתון מדבר

Emberiza striolata

1

 

 

 

 

 

1

כסוף מקור הודי

Lonchura malabarica

18

7

12

13

6

33

89

 סך הכל

 

4,278

5,808

7,617

3,787

7,715

5,677

34,879

 
land marks