תוצאות ספירת הציפורים - 2015

 

 

 

ספירת ציפורי הבר הגדולה בחצרות בשיתוף ציבור לשנת 2015 נערכה בין ה-15.1 ל- 14.2.

הגיעו אלינו 763 טפסים מ- 242 ישובים מכל רחבי הארץ. תודה רבה לכל הסופרים, מבוגרים ותלמידים, שחלקם ספרו מספר פעמים ותרמו בכך להצלחת הספירה.

 


 

השנה חידוש!! לראשונה - ניתן לראות את נתוני הספירה גם במפות שכבות GIS.

על כך תודה רבה לדיקלה זיידמן ממחלקת הממ"ג (מערכת מיקום גלובלית) של מכון דש"א (דמותה של ארץ).

 


 

 

 

בסה"כ נספרו 35,915 ציפורים, מ- 110 מינים, ל-17 מתוכם נעשתה השוואה עם שנים קודמות.

המינים הם: בולבול ממושקף, דוכיפת, דרור הבית, דררה, חוחית, יונת הבית, ירגזי מצוי, ירקון, מיינה מצויה, נחליאלי לבן, נקר סורי, עורב אפור, עורבני שחור-כיפה, פשוש, צופית בוהקת, צוצלת ושחרור.


תוצאות

 


השוואת המספרים המוחלטים של בציפורים בשנים 2011- 2015

 


בשנת 2015 נרשמה עליה ברורה במספרי הדררות, המיינות והיונים. כמו כן נרשמה ירידה של כ- 1000 פרטים (כ-19%) בדרורי הבית (לעומת השנתיים הקודמות). מספר דומה נספר לפני שלוש שנים - כך שקיימת תנודתיות במספר הדרורים לאורך השנים.  

לגבי יתר הציפורים לא נראה שינוי משמעותי במספרים במהלך חמש השנים האחרונות.

 

יש לקחת בחשבון שבשנת 2014 היה מספר הטפסים שהגיעו אלינו גבוה בכ- 140 ולכן המספרים של שנה זו גבוהים יותר. ביתר השנים מספר הטפסים היה דומה - מעל 700 טפסים.

 


שכיחות התצפית (מספר התצפיות שבהן נצפה המין מתוך כלל התצפיות באחוזים)

 


 

נראית מגמת עליה במספר התצפיות בהן נראו עורב, צוצלת, יונה, דררה ומיינה. נראית ירידה מועטה,  זו שנה שנייה, במספר התצפיות בדרור, בולבול, צופית, עורבני וירגזי, אך ירידה זו אינה מצביעה על מגמה רב שנתית.

 


ממוצע פרטים לספירה (לגינה) בשנים 2011- 2015

 

 

 

חישוב הממוצע נעשה על ידי חלוקת סה"כ הפרטים שנספרו מהמין בסה"כ אירועי התצפית שבהן נצפה המין.

בהשוואת מספר הפרטים הממוצע לגינה ב- 5 השנים האחרונות נראה שיש מגמת עליה בממוצע הפרטים של  היונים, המיינות, והחוחיות(!) ביתר מיני הציפורים נראה כי המספרים יציבים.


מספר זה מבטא את מספר הפרטים שנצפו בלהקה או באזור אבל אינו משקף את מספר אירועי התצפית, שבחלק מהפרטים ירד ואצל חלק עלה.


נערכה גם השוואה בין ארבעה אזורים: צפון, מרכז, ירושלים-וההר ודרום התמונה של כל אזור שונה מעט מהתמונה הארצית.

היכנסו אל מצגת תוצאות הספירה המלאה - באתר לטיפוח ציפורי הבר בגינה ובחצר
 


 

לסיום - שתי בשורות טובות

 

1. השנה לראשונה נמצאה עצירה בהתפשטות הציפורים הפולשות:

המיינה נבלמה באזור ירושלים וההר והדררה נבלמה באזור הדרום (מספר התצפיות בשני המקרים דומה לשנה שעברה).

 

2. נראה כי יש עליה במספרי החוחיות והירקונים, אם כי מספר התצפיות ומספרי הציפורים עדיין נמוכים ויש להמתין לתוצאות השנים הבאות - כדי לוודא שזו אכן מגמה.

 

 

 

 

 

בברכה - צוות הספירה

אלי חביב, דן אלון, דורון להב ושלומית ליפשיץ

 
land marks