מבקרת נדירה מהרי הקווקז
עלווית הרים - השמינית לישראל - בתחנה הירושלמית
land marks