חיוויאי נוסק עם נחש בפיו
גוזלי עקבים עיטיים בקן
סמל החכמה
טייס בחסד
טייס בחסד
תנשמת לבנה בלילה אפל במיוחד
1
land marks