נקר שחור לקראת נחיתה
חוטבי עצים, מדריכי-דבש ואחרים - סדרת הנקראים
חופמי צווארון עם שסומן בצפון מזרח סיביר
חופמי הצווארון שבא אלינו מהטונדרה של מזרח סיביר
נדידת הסתיו של ציפורי השיר
מכונת ירייה - נודדת סתווית נדירה - חטפית גמדית
אתר הצפרות הישראלי
צפרות על רגל אחת, את השנייה נקעתי בגלל חטפית שחורת-עורף
land marks