יער בראשית בפולין
כנס חובבי נקרים - מסתבר שיש דבר כזה.
דיווח תצפיות באפליקציה
הצפרים בישראל שותפים למיזם צפרות בינלאומי
תצפית בציפור נדירה
תצוגת תצפיות בנדירים - באתר הצפרות
ציפורים בסביבה המדברית
אורזים מזוודות - עוברים לעיר.
land marks