סקר קינון בנחל בזק
"שטח" - מילת המפתח של אבנר
צפרים במדבר
בתי הגידול של המדבר
שלדג לבן-חזה
מתוך הבלוג - "צפר בשטח"
12
land marks