תצפית בציפור נדירה
כחל צהוב-מקור - הראשון בישראל
מגדיר ציפורים
דייגים, אצנים, מהלכים, נסיעת רכבים, לכלוך בכל מקום ו... שחף אדום-מקור
1
land marks