תצפית ראשונה לישראל
חופית זהובת-גחון - תצפית ראשונה בישראל!
1
land marks