דיווח תצפיות באפליקציה
הצפרים בישראל שותפים למיזם צפרות בינלאומי
תצפית בציפור נדירה
תצוגת תצפיות בנדירים - באתר הצפרות
חנקן אדום-ראש
מדווחים תצפיות ב- eBied? אל תשכחו מינים בקינון.
תצפית בציפורים נודדות
אתר Euro Bird Portal - עוקב אחר תנועת הציפורים
1
land marks