נשר מקראי דואה מעל הכרמל
חוות טורבינות בגולן מאיימת על עתידם של הנשרים...
שקנאים מסדרים נוצות
לישראל יש תפקיד מפתח בשמירה על השקנאי המצוי
12
land marks