חסידה שחורה דואה בשמיים
תכנית חקר ציפורים היא תכנית ייחודית המשתלבת בלימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.
1
land marks