נדידת הסתיו של ציפורי השיר
מכונת ירייה - נודדת סתווית נדירה - חטפית גמדית
סדרת ציפורי השיר
השבוע הראשון של אוקטובר - יוצאים לחפש פפיוני מים
אתר הצפרות הישראלי
זה הזמן, לצאת ולחפש אחר בזי ערב (אפשר גם בבוקר)
land marks