אתר הצפרות הישראלי
חוג הצפרות של החברה להגנת הטבע יוצא לתצפית חלומית בגולן ובחרמון. סיטת צוקים, צחיחנית חרמון,] חצוצרן חרמון ועוד "מיוחדים" - שאפשר לפגוש רק שם - על פסגת ההר. בשבילי הטיול לצפון היה מרגש במיוחד - זהו הטיול האחרון שלי כרכזת החוג.
123
land marks