צבעים במדבר
"המאהב הגדול של ארץ ישראל" - כך כינה יהודה עמיחי את עזריה אלון.
1
land marks