נימפית החורשף
נדידה המונית של נימפיות החורשף
עקעק זנבתן
עקעק זנבתן - הגיע הזמן שתגיע!
ברנטה לבנת-לחי
ברנטה לבנת-לחי - תצפית ראשונה בישראל!
תצפית ראשונה לישראל
חופית זהובת-גחון - תצפית ראשונה בישראל!
תוכי ים אטלנטי בלבוש דגירה
תוכי ים אטלנטי - תצפית ראשונה בישראל
land marks