חסידה עם חץ בגופה
היא הגיעה אלינו, מאפריקה, כשחץ נעוץ בגופה.
1
land marks