אתר הצפרות הישראלי
כבר כמה שנים שאנחנו רואים אותם בקילומטר ה- 20... אלימונים - אימת העכבישים!
צפרות באילת
חנקן חום - הראשון לישראל
1
land marks