סנונית רפתות - עזרא חדד
הסנוניות והסיסים הן ציפורים הניזונות מחרקים קטנים העפים באוויר, ונחשבות כמדבירות ביולוגיות יעילות. ציפורים אלה נוהגות לקנן בקירות בתים ולכן מתאימות לתצפיות ולחקר של תלמידים
נחליאלי לבן צועד במדשאה
סיכום סקר הגעת הנחליאלי הלבן - סתיו 2015
12
land marks