סנונית רפתות - עזרא חדד
הסנוניות והסיסים הן ציפורים הניזונות מחרקים קטנים העפים באוויר, ונחשבות כמדבירות ביולוגיות יעילות. ציפורים אלה נוהגות לקנן בקירות בתים ולכן מתאימות לתצפיות ולחקר של תלמידים
1
land marks