שיטות מעקב - משדרי לוויין - אסף ודורון מחפשים
עופות רבים נושאים משדרי לוויין. אנחנו עוקבים אחריהם ומנסים לשמור על בני מינם.
בולבולים  בשלג - אבנר רינות
איך הן מסתדרות? הציפורים העדינות, בלילות שבהן הטמפרטורה צונחת.
<178910>
land marks