תוכי ים אטלנטי בלבוש דגירה
תוכי ים אטלנטי - תצפית ראשונה בישראל
land marks