דיווח תצפיות באפליקציה
הצפרים בישראל שותפים למיזם צפרות בינלאומי
תצפית בציפור נדירה
תצוגת תצפיות בנדירים - באתר הצפרות
ציפורים בסביבה המדברית
אורזים מזוודות - עוברים לעיר.
חנקן אדום-ראש
מדווחים תצפיות ב- eBied? אל תשכחו מינים בקינון.
land marks