ירגזי מצוי מבצע אמבט נמלים
מדוע ציפורים מבצעות Anting?
חופמי חוף סופג מתקפה מצד חופמי צווארון
אגרסיביות טריטוריאלית בקרב חופמאים...
שקנאי קטן ניצב על סוללת עפר בעין המפרץ
גם אני... מכור לשקנאים קטנים
land marks