ציפורים בסביבה המדברית
אורזים מזוודות - עוברים לעיר.
צפרות באילת
חנקן חום - הראשון לישראל
עיט ערבות
עיטי הערבות חולפים בימים אלה מעל אילת
land marks