אתר הצפרות הישראלי
כבר כמה שנים שאנחנו רואים אותם בקילומטר ה- 20... אלימונים - אימת העכבישים!
אתר הצפרות הישראלי
חוג הצפרות של החברה להגנת הטבע יוצא לתצפית חלומית בגולן ובחרמון. סיטת צוקים, צחיחנית חרמון,] חצוצרן חרמון ועוד "מיוחדים" - שאפשר לפגוש רק שם - על פסגת ההר. בשבילי הטיול לצפון היה מרגש במיוחד - זהו הטיול האחרון שלי כרכזת החוג.
פנקס הקטן
בסוף היא תתרצה... נקבת השחפית הגמדית
צפרות באוסטרליה
לפגוש נציג, לפחות אחד, מכל משפחה.
land marks