תצפית בציפורים נודדות
אתר Euro Bird Portal - עוקב אחר תנועת הציפורים
נימפית החורשף
נדידה המונית של נימפיות החורשף
מחקר אודות הציפורים הנודדות
סיכום עונת האביב - מרכז הצפרות אילת
זרון שדות בעמדת תצפית
זה הזמן - לתצפית בנדידת הסתיו
סנונית רפתות בתעופה
מה משפיע על משקלן ומצבן הגופני של הציפורים הנודדות?
land marks