כחול חזה - חולף וחורף מצוי
האם אתם מרגישים שהיום מתארך? הציפורים כן...
land marks