עמית גפן - צפר וצלם מוכשר
תחרות צילום הציפורים לזכרו של עמית נערכת מאז שנת 2007. תחרות זו באה להנציח את זכרו, ולקדם את מורשתו: אהבת הטבע, האדם והארץ
land marks