צילום ציפורים - כללי התנהגות

 

 

פברואר 2018

 

כללי התנהגות לצילום ציפורים בישראל

 

 

צילום טבע מעבר להיותו תחביב נפלא הוא גם כלי חשוב בהעלאת המודעות הציבורית לאהבת הטבע ולשמירה עליו. צלמי הטבע בישראל הם אוהבי טבע ויעשו ככל הניתן לשמור עליו.  

יחד עם זאת, ריבוי הצלמים בשנים האחרונות והחשיפה המיידית של התמונות במדיות החברתיות, מביאים אתם לעתים סכנות והפרעות שנגרמות לטבע על ידי הצלמים עצמם.

 

מטרת מסמך זה שחובר במשותף על ידי נציגים מרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע והאגודה הישראלית לצילום טבע הוא להבהיר ולהדריך עד כמה שאפשר את צלמי הטבע בישראל כיצד לצלם מבלי לפגוע בציפורים.  אנחנו גם מבקשים מכל הצלמים לקרוא את הקוד האתי של אגודת צלמי הטבע בישראל, להבין אותו וליישמו ביציאתכם לצילום.

 

אוח עיטי

ציור: ליזה צ'פורקו

 

הנחיות כלליות

 

1. צילום ציפורים בקינון אינו מקובל. צילומי קינון לא יתקבלו או יוצגו בשום תחרות, תערוכה או פורום מוביל. אין להתקרב בשום אופן לקינים ואזורי קינון.

ציפורים העסוקות בדגירה, האכלת גוזלים וכדומה מושפעות גם מהפרעה עקיפה של שהייה בשטח. אין בשום מקרה לנקוט צעדים פיזיים על מנת "לסדר" את אזור הצילום. כל שינוי בנוף, הוספה/הסרה של מקלות, גיזום או "סידור" הסביבה המיידית של אתר קינון מפריעים לקינון בצורה ישירה ועקיפה.

 

2. אנא כבדו את הסביבה הטבעית, הימנעו מירידה משבילים ונסיעה עם רכבים בבתי גידול טבעיים תוך גרימת נזק לצמחיה, חרקים, זוחלים, מכרסמים ודוגרי קרקע. הישמעו לסימונים ולהנחיות הגופים האחראיים. הימנעו מכניסה וגרימת נזק לשטחים חקלאיים.

 

3. הימנעו מהתקהלות והמצאות ממושכת בשטח המחייה של הציפורים. בעיקר שמדובר ב"אטרקציות" של ציפורים חולפות או נדירות שעוצרות לאכול ולשתות בזמן הנדידה.

המצאות צלמים וצפרים רבים באותו המקום, גורמת לנזק מתמשך (גם אם לא נראה באופן מיידי) על יכולת ההישרדות שלהן. הימנעו מרדיפה אחרי ציפורים.

 

4. הימנעו מהאכלת ציפורי בר בשטחים טבעיים בכלל והרגלתם לנקודות האכלה בפרט. בכך תמנע הרגלתן לאדם, יצירת תלות וגידול של אוכלוסייה מעבר לכושר נשיאה טבעי ויקטן הסיכון להרעלה או פגיעה.

 

5. צלם טבע טוב הוא כזה שלומד ומכיר את בעלי החיים שהוא מצלם.

עשו את המאמץ להתייעץ עם גורמי המקצוע כדי להכיר את הציפורים שאתם מצלמים ולהבין את הרגישויות והאיומים עליהן. זה יעזור לכם להימנע מטעויות שתצטערו עליהן לאחר מעשה.

 

ניתן להתקשר לאנשי מרכז הצפרות באזורים השונים. מלבד עצות לגבי מה לעשות ומה לא, תוכלו גם לקבל טיפים נוספים שעשויים להעצים את חוויית הצילום.

 

 

 

שחור זנב      צילום: אלדד גולן

 

הנחיות עונתיות ופרטניות - 2018

 

עקב השוני בין מיני הציפורים על פי מידת רגישותם הכללית (סכנת הכחדה), רגישותם לנוכחות בני אדם ונגישות אזורי הקינון שלהם לציבור הרחב, אנחנו מוציאים מספר הנחיות פרטניות ומבקשים לפעול על פי הן:

 

1. להימנע מכניסה למחצבות קינון, הן ברגל והן ברכב בין ה 1 למרץ עד ה 30 ביולי. במחצבות אלו מקננים המינים הבאים: שרקרק מצוי, אוח עיטי, כוס חורבות, כחל ואחרים.

 

נוכחות צלמים וצפרים במחצבות אלו שהן מושבות קינון מפריעה באופן ודאי לתהליכים הטבעיים שסביב הקינון.  גם אם הנזק אינו מורגש באופן מיידי, נוכחות אנשים גוזלת אנרגיה שתבוא על חשבון הצלחת מחזור הקינון, תדירות האכלה וכדומה.

 

2. להימנע מצילומי חוברות מדבריות בעונת החיזור והקינון, מחוץ לכבישים ודרכים ראשיות בין ה 1 לינואר עד 30 במאי. יש להימנע ככלל לרדת עם רכבים מהדרכים הראשיות, מה שמסכן את דוגרי הקרקע.

 

3. יש להימנע מצילום תנשמות בקרבת תיבות הקינון. השהייה באזור הקן, גורמת להפרעה חמורה בהאכלת הגוזלים.

 

הנחיות אלו יעודכנו ויפורסמו מדי שנה על פי הערכת מצב של הגורמים המקצועיים ברט"ג והחברה להגנת הטבע. צילומים שחורגים מהנחיות אלו, לא יועלו בפורומים המובילים ובמדיות ציבוריות.

במידה ואינכם בטוחים ואתם מעוניינים להתייעץ ולקבל הכוונה לגבי יישום ההנחיות הנ"ל בשטח, ניתן לפנות אלינו

בשאלות במייל:

 

יהונתן מירב - מרכז הצפרות:  jm2bird@gmail.com

 

מידד גורן - מרכז הצפרות:  meidadgoren@gmail.com

 

משה כהן - האגודה לצילום טבע: adimosherc@gmail.com

 

מיכה מנדל - האגודה לצילום טבע: micha.mandel@gmail.com

 

 

חזון הצוות להמשך

 

הצוות המשותף שהוקם לנושא, מתכוון להמשיך את פעילותו על מנת לעודד את צילום הטבע בצורה אחראית.  הצוות בוחן את הרעיונות הבאים

 

1. עדכונים והדרכות תקופתיים לצלמים הן בהכוונה לאפשרויות צילום והן בהתראה על אזורים או מינים רגישים.

 

2. יצירת מנגנון בקרה והדרכה אליו יוכל לפנות כל מי שאינו בטוח לגבי המותר ואסור וכן מי שמרגיש שנעשית פגיעה בטבע.

 

3. תיבחן תכנית של הקמת מסתורים מוסדרים לשימוש הצלמים.

 

 

 

 

מרית צפונית         צילום (ממסתור): מיכה מנדל

 

חברי הצוות:

רט"ג - אוהד הצופה

החברה להגנת הטבע - דן אלון, יהונתן מירב, מידד גורן

האגודה הישראלית לצילום טבע - אמיר אילון, גל שון, אבי בלומן, גדי שמילה, מיכה מנדל ומשה כהן.

חברים נוספים שהיו שותפים לגיבוש המסמך: יוסי אשבול, יובל דקס, אלדד גולן, רוני ליבנה.

 


 

בתמונה למטה - הצלם אסף גברה

"לא מפריע לציפורים בקינון".

 

כתבות

land marks