לטוס בשלום עם הציפורים

על תכנית הלימוד

בשנת 1997 יזם המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון (גוף משותף לאוניברסיטת תל-אביב ולחברה להגנת הטבע), בשיתוף עם משרד החינוך, פיתוח תכנית חינוכית רב-תחומית שמבוססת על מערכת הלימודים הקיימת תחת הכותרת, "הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות".

 

 

היעד שלנו היה להלהיב את התלמידים (ואת המורים!) לתופעה שהיא כה ייחודית למדינת ישראל - נדידת הציפורים, תוך רכישת מיומנות בנושאים טכנולוגיים-מדעיים המצויים בחזית המחקר: מעקב בעזרת משדרים נקלטי לוויין אחרי ציפורים נודדות, שימוש במכ"מים ורכישת מיומנות במחשב ובאינטרנט, תוך פיתוח מיומנות חקר של התלמידים. לפיתוח היוזמה החינוכית הצטרפו בהמשך המשרד לאיכות הסביבה ואחריו - רשות שדות התעופה.


הדגשנו את החשיבות בפיתוח נושאים רב-תחומיים מעבר לנושא הביולוגי, כדי שתלמידים ייחשפו גם לנושאים נוספים כמו גיאוגרפיה, אקלים, היכרות הנושא בהיבטים כמו אמנות ומורשת ולא פחות חשוב: שילוב הפעילות בכיתה עם יציאה לשדה והיכרות עם הציפורים הנודדות בשטח דרך חוויה בלתי אמצעית.

 

 

 

 

יעד נוסף שהצבנו לעצמנו היה פיתוח תחום נדידת הציפורים כנושא חוצה גבולות, כמנוף לתקשוב בין תלמידים יהודים וערבים בישראל, תלמידים במדינות האזור (פלשתינאים וירדנים) ומדינות העולם, וכן תקשוב בין בתי ספר יהודים בתפוצות לבתי ספר בישראל בעזרת האינטרנט.האוגדן מהווה סיכום ניסיון של שבע שנות עבודה בכיתה ובשדה.

 

 

land marks