תכנית חקר ציפורים

 

 

תכנית חקר ציפורים במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה
בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים


תכנית חקר ציפורים היא תכנית ייחודית המשתלבת בלימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. התכנית מתקיימת ביוזמת ובתמיכת גב' שושי כהן – מפמ"ר מדע וטכנולוגיה ומנהלת תחום המדעים במשרד החינוך ופרופסור יוסי לשם מאוניברסיטת תל-אביב וממרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע, ובשיתוף עם מר רוני דיין מנהל אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.
תוכנית הפיילוט  פעלה בשנים תשע"ג-תשע"ה, ב- 120 בתי ספר מכל המחוזות והמגזרים, 65 בתי ספר יסודיים ו-55 חטיבות ביניים.
מפתחי ומנחי התכנית וההשתלמויות: בבתי הספר היסודיים- הדס כץ שדה-חן, בסיוע ד"ר שרה קלצ'קו ובחטיבות הביניים- יהבית לוריא בסיוע שלומית ליפשיץ.

תוכנית חקר ציפורים שמה לה כמטרה לאפשר לתלמידי ישראל הזדמנות ייחודית לצאת להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומקוונים את אורחות חיי הציפורים בסביבה הקרובה או במהלך הנדידה, ואת יחסי הגומלין שלהן עם הסביבה והאדם.

למידע נוסף על התוכנית לחצו עלהקישור

מידע על התכנית הכולל חומרי למידה רבים מאתר מדע וטכנולוגיה של משרד החינוך

 

 

למידת חקר שיתופית במסגרת תוכנית חקר ציפורים

 

חקר ציפורים מזמן למידת חקר שיתופית מבתי ספר שונים בארץ ובחו"ל. בתהליך החקר השיתופי, התלמידים מאפיינים סביבות חקר שיתופיות, מזהים תופעות שניתן לחקור בשיתוף, מעלים שאלות והשערות ומציעים דרכים לחקור אותן, מבצעים תצפיות וניסויים, מעבדים את המימצאים המשותפים ומסיקים מסקנות.

 

א. חקר ציפורים שיתופי בין תלמידים מבתי ספר בארץ 

 

חקר ציפורים מזמן למידה שיתופית בין תלמידים מאותו בית ספר או מבתי ספר שונים.

למידת החקר השיתופית יכולה להתבצע במסגרת כיתתית או קבוצתית.
מוצע לתלמידים לבצע את החקר השיתופי במספר תחומים:

א.     חקר מגוון הציפורים בחצר בית הספר וסביבתו

ב.      חקר אורח החיים של מינים משותפים בסביבה הקרובה, למשל חקר צמחים מושכי ציפורים

ג.      חקר תופעות משותפות בסביבה הקרובה, למשל חקר התנהגות הרבייה של יונים.

ד.      חקר יחסי גומלין בין ציפורים ליצורים בסביבתם, למשל יחסי גומלין בין עורבני לעץ אלון

ה.     חקר יחסי גומלין בין ציפורים לבני אדם, למשל חקר תנשמותכמדבירות ביולוגיות.

ו.       חקר מינים ייחודיים שנחקרים בארץ, למשל:
חקר מינים פולשים: תוכי נזירי,  מאיינה.
חקר  סיסים,
חקר עופות לילה:  ינשופים

כשלב מקדים משתתפים התלמידים בסקרים שונים המתקיימים בארץ, כמו:  ספירת הציפורים הגדולה בקרבת משכנות האדם

 

ב. חקר ציפורים שיתופי בינלאומי Explore Birds Together– לחטיבת ביניים


תוכנית חקר ציפורים שיתופי Explore Birds Together מזמנת למידת חקר שיתופית בין תלמידים מישראל ותלמידים ממדינות אחרות בעולם. למידת החקר השיתופית משולבת בלימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ונעשית במסגרת כיתתית או קבוצתית.
התוכנית מתמקדת בשני תחומים:


1. חקר ציפורים נודדות: מעקב אחר ציפורים נודדות שנושאות משדרי לוויין (בהתבסס על נתונים מקוונים של מפות נדידה, מסדי נתונים מתוך סקרים ותצפיות של התלמידים), מצלמות בקיני דורסים וציפורים אחרות, תוך יציאה לתצפיות בנדידת העופות הדואים.
השלך משמש כמין דגל ללימוד אורחות החיים של עופות דורסים נודדים ולקישור בין בתי ספר ברחבי העולם.


2. חקר ציפורים בסביבה הקרובה: מעקב אחרי מגוון הציפורים בחצר בית הספר ובסביבתו (מבוסס על תצפיות של תלמידים בשטח, על מסדי נתונים של ספירת ציפורים וסקרים, ועל מצלמות זמן אמת באינטרנט הצופות על מתקני האכלה).


בשנת הלימודים תשע"ה השתתפו בתוכנית 8 בתי"ס מישראל ו-6 בתי"ס מאירופה וארה"ב.
בשנת הלימודים תשע"ו יוכפל מספר בתי הספר המשתתפים ויצטרפו לתוכנית בתי"ס ממדינות נוספות מאירופה ומאפריקה.

להפעלת התוכנית פותחו סביבות למידה מתוקשבות עבור המורים והתלמידים, הוכנו חומרי הדרכה לגבי שלבי התהליך השיתופי, הוכנו הצעות למערכי שיעור והועלו מספר רעיונות לשאלות חקר אפשריות בתהליך הלמידה המשותפת.
להיכרות עם התוכנית והצטרפות היכנסו לאתר התוכנית באנגלית Explore Birds Together


במסגרת התוכנית, התלמידים נחשפים למיזם החינוכי לחקר השלכיםולשבוע השלכים הבינלאומי בו משתתפת גם ישראל. התלמידים מצטרפים ללמידה ולחקר יחד עם בתי ספר מכל העולם. למידע נוסף היכנסו לאתר:    World Osprey Week (WOW!)

land marks