מתח גבוה בעמק החולה

דן אלון 24/11/2015 00:00

קו מתח עליון המתוכנן לחצות את עמק החולה גורם דאגה רבה בקרב ארגוני שמירת הטבע בגלל הסיכון שייגרם לעופות החולפים, החורפים, המקייצים וכמובן גם הקבועים בעמק.

רשות החשמל הנחתה את חברת החשמל לישראל להקים קו מתח עליון שיוביל חשמל מחוות טורבינות רוח המתוכננות לקום בצפון הגולן ויתחבר לרשת החשמל הארצית.

בסתיו ובאביב עוברים דרך העמק כ-90,000 עגורים, כ-50,000 שקנאים (כל האוכלוסייה של השקנאי המצוי המקננת באירופה ואסיה הקטנה) כ-300,000 חסידות, אלפי חסידות שחורות ועוד.

 

 

בעמק מצוי מגוון ייחודי של עופות דורסים ובהם: עיט חורש, נץ קצר-אצבעות, איית צרעים ועקב חורף אשר חולפים בסתיו ובאביב במספרים גדולים מאוד. מינים בסכנת הכחדה עולמית נמצאים כאן בשפע יחסי :זרון שדות, עיט שמש, עיט צפרדעים ועוד.

באזור העמק משחרים למזון כל השנה פרטים רבים של נשר מקראי המקננים בגולן, בגליל וגם נשרים המגיעים מאזורים מרוחקים. הנשר, שהיה בעבר אחד מהעופות הדורסים המצויים באזור מתמעט מאד משלל סיבות ובהן פגיעה בכבלי חשמל והתחשמלות (גורם תמותת הנשרים השני בחומרתו).

מין נשר נוסף המצוי ומקנן באזור העמק בגולן ובגליל הוא הרחם המדברי. הרחם מתמעט במהירות גדולה מכל אזורי הקינון וגם באזור החולה, הגולן והגליל. לאחרונה הוכרז הרחם כמין סכנת הכחדה עולמית בדרגתEndangered  שהיא רמת הסיכון השנייה בחומרתה.

גם עופות מים רבים חולפים חורפים ומקננים בעמק החולה.

בעשרים השנים האחרונות מתקיים בעמק החולה פרויקט השבה לטבע של עיטמים לבני-זנב. מין זה נכחד כמקנן מהעמק בשנות החמישים ובזכות הפרויקט, מעופפים באזור במשך כל השנה 8-7 עיטמים. אלו הם פרטים מושבים לטבע יחד עם כמה פרטים חורפים המגיעים לאזור מאירופה לתקופת החורף. זוהי האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם של המין! והיא שרדה בארץ בזכות ההשבה לטבע בעמק החולה.

 

מה הבעייה בקו מתח עליון החוצה את העמק?

 

בכל העולם וגם בישראל ידוע שעופות, בעיקר מינים גדולים כמו עופות דורסים, חסידות, שקנאים, עגורים ועוד, הם הנפגעים העקריים. הקמת קו מתח עליון בליבו של אתר כל כך חשוב לעופות תפגע בעופות רבים, בהם מינים המצויים בסיכון עולמי ואזורי.

לכן נוצרה קואלציה מקיר לקיר הכוללת את הרשויות האזוריות באזור עמק החולה, רשות הטבע והגנים, קק"ל והחברה להגנת הטבע. כולנו דורשים להטמין את קו המתח באדמה בכדי למנוע את הפגיעה האפשרית בעופות.

 

ישראל חתומה על אמנות בין לאומיות להגנה על המינים הנודדים החולפים והחורפים בה. אנחנו מחוייבים לשמירה על המינים הנודדים:

 

- אמנת המינים הנודדים (אמנת בון, CMS)

- הסכם עופות המים הנודדים בין אירו-אסיה לאפריקה ׁ(AEWA)

- הסכם ההבנות להגנת העופות הדורסים הנודדים בין אירו-אסיה לאפריקה (Raptors MoU)

- חקיקת האיחוד האירופי (79.409) בנושא מניעת הפגיעה בעופות מקווי מתח (Haas et al. 2005)

- אמנת ברן של האיחוד האירופי

 

 

 

עמק החולה הוא אחד מהאתרים החשובים בעולם לקינון, חריפה, ונדידה עבור מיני עופות רבים. חשיבות העמק נובעת ממגוון המינים הגדול במיוחד וכמות הפרטים המצויים במקום במשך כל חודשי השנה.

עמק החולה מוגדר כאזור חשוב לעופות (IBA) ומוכר כאתר צפרות בקנה מידה בינלאומי. ההסכמים פונים למדינות החתומות לבצע תכנון נכון ולהימנע מהקמת קווי מתח עיליים באזורים עם פעילות רבה של עופות, כגון נדידה, שיחור מזון בלילה וריכוז גדול כל כך של עופות בהם מינים בעלי נדירות עולמית או מקומית.

 

תודה לדרור גלילי - "צלם העמק" - על התמונות הנפלאות

 

 

land marks