סבכי טוחנים, בוגר, עם פס צמיחה...

יוסף כיאט 18/04/2016 00:00

"פס צמיחה" נוצר כתוצאה מחוסר במשאבי מזון בזמן צמיחת הנוצות. פסי צמיחה הם מחזה שכיח בציפורים צעירות.

בקרב גוזלים קיימת דרישת משאבים גבוהה במשך זמן קצר המתועלת ליצירת חלבון המרכיב את השלד, הנוצות ורוב רקמות הגוף.

לעתים, קיים מחסור במשאבים אלו ואז יש לבצע העדפה לאן להקצות את המשאבים הזמינים. בניית השלד חשובה יותר מיצירת נוצות וכך קורה לעתים שנוצות הגוזלים צומחות באיכות נמוכה מהרצוי. כאשר קיים מחסור כזה במשך זמן קצר התוצאה היא "פס צמיחה", כאשר הוא אחיד לאורך כל נוצות הכנף והזנב זה סימן טוב לכך שהנוצות צמחו יחד ולכן לפנינו ציפור צעירה.

 

ברוב המינים ניתן להבחין בפסי צמיחה עדינים גם בבוגרים, ללא קשר למחסור חריג במשאבי מזון. פסי צמיחה אלו מייצגים את מספר ימי הצמיחה של הנוצות ונובעים מהשינוי מהקצאת המשאבים לצמיחת הנוצה בין היום והלילה.

כאשר קיים מחסור במשאבים בזמן חילוף הנוצות התוצאה הצפויה היא פס צמיחה מדורג, בהתאם לדירוג בצמיחת הנוצות במהלך החילוף. עם זאת, אחת המטרות החשובות של החלפת הנוצות בדירוג היא הקטנת הלחץ במשאבים בכל זמן נתון במהלך חילוף הנוצות. ולכן, פס צמיחה מדורג בציפור בוגרת, לאחר חילוף נוצות, הוא מצב נדיר למדי.

 

מצורפות תמונות המציגות מצב כזה בזנב של סבכי טוחנים בוגר (01.04.2016, גבעות מודיעין).

צירפתי תמונה "נקייה" ותמונה בה מסומנות נקודות החוסר בחלבון (פס צמיחה), בנוצות הזנב. שתי הנוצות החיצוניות לא בסיפור מכיוון שעדיין לא התחילו את הצמיחה בזמן החוסר במשאבים. בנוסף, אברת הזנב המרכזית הוחלפה בחורף ולכן גם בה לא נצפה למצוא את "פס הצמיחה".

 

 

 

 

נקודה מעניינת נוספת: למרות שפרט זה החליף במקביל לאברות הזנב גם אברות אמה ויד בהן לא היה ניתן להבחין בפסי צמיחה. ככל הנראה ציפורים יודעות לתעל, בעת מחסור, את המשאבים המוגבלים לנוצות חשובות (כנף) על חשבון נוצות חשובות פחות (זנב) והתוצאה תהיה מחסור בנוצות הזנב ולא בכנף.

 
land marks