כן לציפור

18/11/2013 00:00

"כן לציפור" - מגוון ביולוגי וקיימות בדגש ציפורים

 

לכבוד הכרזת האו"ם על שנת 2010 כשנת המגוון הביולוגי הבינלאומית, מיזם חינוכי חדש יוצא לדרך בבתי ספר בצפון הארץ. בפרויקט משתתפים 94 בתי ספר מצפון הארץ, יהודים וערבים כאחד.

 

הפרויקט נערך בשיתוף:

 
 
- המשרד לשיתוף פעולה אזורי - מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע
 
 
 
 
 

 

 

מבוא

 

מיזם "כן לציפור - מגוון ביולוגי וקיימות בדגש ציפורים במחוז צפון" ממקד את הציפורים בסביבה הקרובה ככלי להבנת בתי גידול וממשקיהם, וככלי המחזק את הזיקה של התלמיד וקהילתו לסביבה.

 

מעבר להעמקת הזיקה ולהגברת המעורבות החברתית-סביבתית, שואף המיזם להעניק ולהטמיע בקרב המורים והתלמידים כלי למידה זמינים, נגישים ונוחים לשימוש במסגרת בית הספר, שמטרתם התנסות ושיפור מיומנויות חשיבה ועשיה, חקר, תצפית, איסוף נתונים ותיעוד.

 

יוצרי החוברת ומובילי המיזם מאמינים כי בעולם הצפרות יש כדי למשוך ולעורר סקרנות בקרב התלמידים, וכי הוא מהווה פלטפורמה נפלאה לחקר והבנת בתי גידול על כל מרכיביהם וקשרי הגומלין בינהם. זהו תחום שמזמן את הנוגע בו להמשיך ולעסוק בו גם מעבר לשעות הלימודים הפורמליות.

 

 

החוברת מציעה חומרי רקע ופעילות בשישה תחומים ופרקים.

 

- ציפורים בחצר בית הספר ובסביבת הבית.

 

- נדידת הציפורים - בהיבט הבינלאומי.

 

- ציפורים וחקלאות - דילמות סביבתיות, קונפליקט או דו-קיום?

 

- מינים בסכנת הכחדה "דרך הנשר בשמים" - הנשרים הנכחדים במחוז צפון.

 

- ציפורים במקורות - תנ"ך ליהודים וקוראן לערבים.

 

- על סמלים, ציפורים והציפור שלנו - בחירת ציפור הרשות המקומית. בעקבות הלמידה, תפיק כל כיתה

 

המשתתפת במיזם קמפיין בחירות לציפור המאפיינת של הרשות המקומית, כהמשך למיזם בחירת "הציפור הלאומית".

זאת על מנת להעמיק את הקשר בין התלמיד והקהילה לציפור המאפיינת את סביבתם הקרובה.

 

 

פרק 1 - ציפורים בחצר בית הספר

 

 

הסביבה העירונית מלאה בציפורים ממינים שונים.

בפרק זה נחקור את הסביבה הקרובה אלינו, ונגלה ציפורים בחצר בית הספר.

 

להורדת טבלת תצפית עמ 12

 

להורדת טבלת סיכום תצפית עמ 13

 

 

 


 

פרק 2 - נדידת הציפורים

 

 

מדינת ישראל נחשבת אתר מרכזי בעולם לצפות בציפורים נודדות. נדידת הציפורים היא תופעה מרתקת, וחוקרי טבע רבים וכן חובבי ציפורים מרחבי העולם מגיעים לישראל במיוחד כדי לצפות בציפורים.

 

 

בזכות מיקומה של ישראל בצומת של שלוש יבשות ולאורך נתיב הנדידה בשבר הסורי-אפריקאי, למעלה מחצי מיליארד (!!) ציפורים חולפות פעמיים בשנה בשמי ישראל בדרכן מאירופה וצפון אסיה לאפריקה וחזרה.

בפרק זה נלמד כיצד נודדות הציפורים, ובאילו טכנולוגיות משתמשים החוקרים על מנת לעקוב אחריהן.

 

דף עבודה מסלול הנדידה של הציפור שלי עמ 18

 

דף עבודה מסלולי נדידה עמ 19

 

דף עבודה המשך מסלולי נדידה עמ 21-22

 

 


 

פרק 3 - ציפורים וחקלאות: דילמות סביבתיות. דו-קיום או קונפליקט?

 

הציפורים ובני האדם חולקים את בתי הגידול, ולפעמים גם מתחרים על אותם המשאבים.

אנו נתקלים בציפורים הניזונות בשדות חקלאיים, בבריכות דגים, במטעים ועוד.

בפרק זה נראה כיצד הציפורים ובני האדם יכולים לשתף פעולה לטובת שני הצדדים, במסגרת פרויקט הדברה ביולוגית.

 

 

 

פעילות 1 תנשמת כמדביר ביולוגי עמ 24

 

פעילות 2 תנשמת מדביר ביולוגי עמ 25

 

פעילות 3 הבז כמדביר ביולוגי עמ 26

 

פעילות 4 הפעלה על הסרט בזים בשמי העיר עמ 27

 

נספח- 2 דוגמאות לשאלות לחברי הפנל עמ 31
 


 

פרק 4 - מינים בסכנת הכחדה: דרך הנשר בשמים

 

 

מינים רבים של ציפורים נמצאים בסכנת הכחדה כתוצאה מפעילותם של בני האדם.

 

בפרק זה נכיר את הנשר, "מלך העופות", ההולך ונעלם מנופי ארצנו, כתוצאה מהרעלות, התחשמלויות והסבת בתי הגידול הטבעיים לשטחי מגורים, כבישים, חקלאות ואימונים של כוחות הביטחון.

 

העמקת ההיכרות, החקר והלמידה יכולים להוות תשתית יציבה לביסוס דו-קיום המאפשר שימור מיני בעלי-חיים לצד ניצול אנושי מושכל של הסביבה.

 

פעילות 1 תעודת זהות לנשר עמ 36

 

תשובות ושאלות למשחק הפזל עמ 37


 


 

פרק 5 - ציפורים במקורות

 

 

ציפורים נזכרות פעמים רבות במקורות הדתיים והתרבותיים שלנו. ההקשרים שונים: לעיתים הן מקשטות דימויים למראות והתנהגות האדם.

 

במקרים אחרים הן מהוות השראה, דוגמה ומופת ולפעמים מופיעות במרכז הדיון, למשל בנוגע לדיני כשרות, או דיני התנהלות סביבתית.

 

 

 

כמעט מכל המקרים ניתן ללמוד על הגישה הסביבתית של אבות אבותינו.

בפרק זה נראה "טעימה צפרית" מן המקורות (התנ"ך והקוראן) ונוכל לתהות, לבדוק ולהשוות את מצב המגוון הביולוגי אז והיום, מצב בתי הגידול, ואולי אפילו את הדרך שעשינו ביחסנו לסביבה מאז ועד ימינו אנו.

 


 

פרק 6 - על סמלים והציפור שלנו

 

 

בפרקים הקודמים למדנו על מצב הסביבה דרך הציפורים ויחסי הגומלין שלהן עם האדם, ועם גורמים אחרים בה.

 

בפרק זה ננסה דרך הציפורים להגביר את המודעות של הקהילה בה אנו חיים לסביבה.

 

 

כרטיס בחירות עמ 57 

 


  

land marks