צפרות מן המקום הזה

צפרות מן המקום הזה -  One Shot

פיקי איש-שלום 15/06/2018

 

(קחו אוויר)

תמונה עלובה, אני יודע, אבל הציפור, הציפור, איזו ציפור מופלאה, בז תעתועים, נמסיס, ציפור מתעללת, כמה לו קיוויתי, כמה שאפתי, פיללתי ומיללתי, כל כך אליו כיספתי והכיסופים הפכו תשוקה ולאחר שכבר ראיתי בז שחור ובז צוקים בשדה בוקר מכורתי, רק הוא, רק הוא עוד נותר מחוץ להישג ידי, מחוץ לשדה משקפתי והתשוקה הפכה אובססיה, ואני כה רציתי ולבי אליו יצא ואני עצמי כמה יצאתי לחפש אותו בעונה ושלא בעונה, באיזור ושלא באיזור, ובעצם לא היה כמעט איזור ממנו לא זרמו אלי הדיווחים כל עוד אני עצמי לא נמצאתי בו באותו איזור, כשהייתי בחולדה הוא דווח מירושלים, נבי סמואל, חצור, מצוקי דרגות, או מאגר דלתון, עד אליו לשווא טיווצ'תי, וכשכבר הייתי בירושלים באיזו פגישה משמימה פתאום נחר לעברי בבוז הטלגרם, העיר אותי והעביר לי דיווח וצילום שלו ממאגר חולדה ואיך לבי נפל ושפתיי התעקלו בחיוך חמוץ מתוק, ואמרו לי חברים מה יש לך אתה, הוא פושט, הוא מצוי ואני כמו סביבון יוצא ומפרפר והוא לא בא לי, חבלי ציפור קראתי לזה, הנה, הנה הוא בא היום, ובעצם לא, הוא לא בא ואני כל צל סיס הרים כבר שיוויתי לנגדי כמו היה הוא הוא, רק כדי שוב לגלות שלא, זה לא הוא, ועוד איוויתי ושאפתי והשתוקקתי והוא המשיך לא לבוא, הוא לא בא, הוא נעדר לי והיום בחרמון כמה מתאים, החלטת סוף סוף שבאה עת ובאת, באת אלי, בז חופים נהדר, נאדר. ועכשיו ניתן לעצור. לנשום. אפשר אף להתענג.

 

 
land marks