חיוויאי נוסק עם נחש בפיו
גוזלי עקבים עיטיים בקן
סמל החכמה
הגדולים ביותר
1
land marks