פעילות חורף בתחנה לחקר ציפורי ירושלים
חורף של ציפורים בירושלים
עיט צפרדעים
קבוצה קטנה, מדריך אחד תותח ו... הרבה ציפורים
פסטיבל הצפרות באילת
תמונות, חוויות וחדשות מפסטיבל הצפרות באילת
ילדות צופות בעופות נודדים מבעד למשקפת
פורשים כנפים - סיורי הצפרות של מרכז הצפרות הישראלי
מנווטים בעמק הצבאים
התחנה לחקר ציפורי ירושלים - חינוך, סביבה, אהבה
12
land marks