צביות ארצישראליות בשדה יבש
פעילויות בטבע! לכל המשפחה
ילדות צופות בעופות נודדים מבעד למשקפת
פורשים כנפים - סיורי הצפרות של מרכז הצפרות הישראלי
מנווטים בעמק הצבאים
התחנה לחקר ציפורי ירושלים - חינוך, סביבה, אהבה
התחנה לחקר ציפורי ירושלים - זהבן
טיבוע ציפורים בתחנה לחקר ציפורי ירושלים
צחיחנית חרמון על סלע
יוצאים לתצפיות עם צוות המדריכים של מרכז הצפרות הישראלי.
12
land marks