ביצנית צהובת-רגל בעמק בית שאן
ציפורים וצפרים בעמק בית שאן
עיט צפרדעים
קבוצה קטנה, מדריך אחד תותח ו... הרבה ציפורים
נאספים במבואת הכניסה של אולם סמולרש באוניברסיטת תל
נפגשים בחנוכה ליום העיון השנתי ה-40
ילדות צופות בעופות נודדים מבעד למשקפת
פורשים כנפים - סיורי הצפרות של מרכז הצפרות הישראלי
מנווטים בעמק הצבאים
התחנה לחקר ציפורי ירושלים - חינוך, סביבה, אהבה
12
land marks