חופזי מנומר
חופזי מנומר בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי מנומר
חופזי מנומר בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
לימוזה מצויה
לימוזה מצויה בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
לימוזה מצויה
לימוזה מצויה בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
לימוזה מצויה
לימוזה מצויה בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
לימוזה מצויה
לימוזה מצויה בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
לימוזה מצויה
לימוזה מצויה בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
לימוזה מצויה
לימוזה מצויה בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
פלמינגו גדול
פלמינגו גדול בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
פלמינגו גדול
פלמינגו גדול בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
פלמינגו גדול
פלמינגו גדול בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
פלמינגו גדול
פלמינגו גדול בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
פלמינגו גדול
פלמינגו גדול בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
פלמינגו גדול
פלמינגו גדול בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי זהוב
חופזי זהוב בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי זהוב
חופזי זהוב בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי זהוב
חופזי זהוב בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי זהוב
חופזי זהוב בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי זהוב
חופזי זהוב בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי
חופזי זהוב
חופזי זהוב בריכות המלח עתלית יהודה סיליקי

אנפה מצויה/ מעגן מיכאל

שלח לחבר

הירגזי מצוי בחורשת האקליפטוס בנחלות שושנים. צולם בשעה 6 בערב שימו לב לגוזלים להערכתי הינם בני 5 ימים. הירגזי מצוי בחורשת האקליפטוס בנחלות שושנים.

land marks