ציפורים מסדרת דורסי יום

בחזרה לכל הסדרות
העופות בסדרת דורסי היום הם עופות בינוניים וגדולים. מהבז הגמד שמשקלו 60 גרמים, ועד לעזנייה, שמשקלה, אחרי ארוחה "טובה", יכול להגיע לכ - 13 קילוגרמים והיא מבין העופות הדורסים הגדולים בעולם.
הדורסים לוכדים את טרפם ברגליהם ולא במקורם כמו מרבית העופות, ומכאן שם הסדרה. כל בני הסדרה ניזונים מן החי, למעט אוכלי הפגרים, כמו הנשר המקראי, העזנייה, הרחם והפרס.
הדמיון של בני סדרת דורסי היום לדורסי הלילה הוא "דמיון הסתגלותי" שנובע ממזונם החי. אין ביניהם כל קרבה סיסטמטית ולפי מבנה השלד והשרירים דורסי היום קרובים דווקא לחסידאים...
דורסי יום רבים משתמשים בשמי ישראל בתור ציר נדידה עיקרי. בכל שנה, בסתיו ובאביב, חולפים מעל ישראל מאות אלפי עופות דורסים ממגוון מינים. במקרה של עיטי חורש וניצים קצרי אצבעות, למשל, ספירת הנודדים היא חשובה מעין כמוה מכיוון שאחוז ניכר מהאוכלוסייה מתנקז אל שמי הארץ, וכך ניתן לעקוב אחר מצבו של המין.
לעופות הדורסים יש חשיבות בשמירת שיווי המשקל הביולוגי מכיוון שבאופן טבעי הם "דורסים" את הפרטים החלשים, הזקנים והפחות "מוצלחים" באוכלוסיה. גם תפקידם של זוללי הפגרים חשוב מאין כמותו, שכן הם הסניטרים של הטבע.
123
land marks