שחף אפור-ראש - Larus cirrocephalus

תיאור המין

גדול מעט משחף אגמים ודומה לו. המקור מעט כבד יותר  וארוך יותר. הכנפיים מעט רחבות יותר. לבוגרים בלבוש קיץ ראש אפור, ועין בהירה.

בקצה אברות היד שני חלונות לבנים בולטים (לשחף אגמים קצה אברות היד שחור לגמרי), בדומה לשחף חום-ראש. לצעירים אברות יד כהות לגמרי, בעוד לשחף אגמים אברות היד בעלות מרכזים לבנים בולטים. דגם הכנף נבדל מזה של שחף חום-ראש בפס הכהה בקצות אברות היד, שחוצה את האזור הלבן בכנף לרוחבו.

תת הכנף אפורה כולה.

 

אורך גוף: 39 - 42 ס"מ. מוטת כנפיים 105 - 115 ס"מ.

מקור השם המדעי cirrocephalus הוא... אפור-ראש.

 

תפוצה ומגמות אוכלוסין

 

בעל תפוצה מקוטעת בעולם, באפריקה ובאמריקה הדרומית (שני תתי מינים נפקדים). תת המין האפריקני poiocephalus דוגר במזרה, בדרומה ובמערבה, ומשוטט ברחבי היבשת מחוץ לעונת הקינון.

 

בישראל

מזדמן נדיר ביותר, עם שלוש תצפית כולן באילת בשנת 1989.

 

ערך זה נכתב על ידי יואב פרלמן ממרכז הצפרות הישראלי

 

 

רמות שימור

היכן ניתן לצפות בשחף אפור-ראש


גרף עמודות שבועי

land marks