ציפורים מסדרת תוכאים

בחזרה לכל הסדרות
התוכים הם עופות אשר התפתחותם מעידה על הסתגלות לחיים ביער - תנועה בסבך ותזונה של פירות וזרעים. הניצוי ססגוני מאוד וכמעט שאין הבדלים בין הזכר ובין הנקבה.
לתוכאים מקור קצר, מאונקל ועבה, ובו הלסת העליונה גדולה במידה ניכרת מן הלסת התחתונה. בנוסף, הלסת העליונה "ממופרקת" לגולגולת, דבר המאפשר לה מרחב תנועה גדול.
המקור החזק של התוכים מסייע להם לפצח זרעים ופירות קשים ומצד שני הוא יכול להיות עדין ונעים, כאשר זוג תוכים מנקים ומסדרים זה את זה במקורם.
המקור משמש גם בתור מכשיר עזר לתנועה אשר בעזרתו הם נתלים על ענפים. הרגל קצרה ובה ארבע אצבעות - שתיים פונות לפנים ושתיים לאחור. המבנה המיוחד הזה מאפשר לתוכים לעמוד בצורה אנכית על גזע עץ, וכן ללפות את המזון ולהגיש אותו למקור - זוהי תכונה בלעדית לתוכים ולדורסי לילה.
בישראל מצויים שני מינים עקריים - דררה ותוכי נזירי, שניהם פליטי תרבות שהתבססו היטב בישראל.
1
land marks