ציפורים מסדרת כחלאים

בחזרה לכל הסדרות
בני הסדרה צבעוניים מאוד, בעלי מקור ארוך, אשר ניזונים מן החי ומקננים בחורים וכוכים - בקירות עפר, גזעי עצים ומבנים נטושים.
אחד המאפיינים של בני הסדרה הוא אצבעות מאוחות, בדרגה כזה או אחרת, ובמקרה של השרקרקים והשלדגים, למשל, תכונה זה מסייעת לבני הזוג לחפור את הקן בקיר.
כחלאים רבים הם עופות רעשניים. הם לא זמרים גדולים, אמנם, ובכל זאת יש ביניהם - כמו למשל השלדג לבן החזה, שאוהבים לשבת בנקודה בולטת ולהשמיע את קולם. רבים מהם חברותיים מאוד וגם מתנהל בצורה מושבתית.
בישראל, רוב בני הסדרה - שני מיני שלדגים, שלושה מיני שרקרקים והדוכיפת, מקננים. רק השלדג הגמדי חולף וחורף בישראל.
1
land marks