ציפורים מסדרת נקראים

בחזרה לכל הסדרות
בני סדרת הנקראים מותאמים לחיים על עצים ולטיפוס אנכי על גזעים וענפים. ההתאמה הזו נובעת מסידור אצבעות מיוחד - שתיים לפנים ושתיים לאחור, ולא כשאר העופות שאצלם שלוש אצבעות מופנות לפנים ואחת לאחור.
מקום חיותם של בני הסדרה - יערות ובכל מקום שבו יש עצים, גם אזורים עירוניים. רובם חיים כבודדים, מקפצים על גזעי עצים ושם הם מוצאים את מזונם - חרקים ולפעמים גם שקדים ואגוזים.
הנציג הבולט בארץ הוא הנקר הסורי שחוטב את קינו בגזעי עצים. הנציג השני הוא הסבראש, ציפור יפה ומסתורית, שמצויה בישראל בעונות הנדידה.
1
land marks