קינון תנשמות

תנשמת לבנה

מצלמות נוספות

land marks